Landschapstekening Muziek 2014Muziek in Vlaanderen - De klank van een sector

Type:studie/rapport
Auteur(s):Muziekcentrum Vlaanderen
Uitgever:Muziekcentrum Vlaanderen
Plaats van uitgave:Brussel
Datum van uitgave:09.2014
Aantal pagina's:26
Raadpleegbaar:Landschapstekening Muziek 2014 (download)
Taal:Nederlands

Info

I.h.k.v. het in 2013 vernieuwde Kunstendecreet schreef Muziekcentrum Vlaanderen een landschapstekening over de muzieksector in Vlaanderen. Het nieuwe decreet voorziet dat de Vlaamse Regering aan het begin van haar legislatuur haar visie op het beleidskader kunsten bepaalt en beleidsopties voor de komende beleidsperiode neemt. Die strategische nota over het kunstenlandschap moet gebaseerd zijn op een landschapstekening van het kunstensteunpunt en de input van andere overheden.

Trefwoorden: ,